W4 Marketingblatt

MARKETINGBLATT

    ประเทศจีนได้จัดตั้งตัวเองให้เป็นหนึ่งในตลาดการขายในอันดับต้น ๆ ของโลก เป็นผลให้ บริษัทห้างร้านต่างพากันลงทุนจัดตั้งธุรกิจจำนวนมากใน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเซินเจิ้น รับสมัครพนักงานในท้องถิ่นและคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว 谈何容易 (tán hé róngy) เป็นสุภาษิตจีนที่แปลว่า "พูดง่ายกว่าทำ"...

    Social Networks