W4 Marketingblatt

MARKETINGBLATT

หากการเปิดตัวเว็บไซต์ใกล้เข้ามา คำถามต่อไปนี้กลายเป็นปัญหาอย่างรวดเร็ว: "เรามีข้อกำหนดอะไรบ้างสำหรับ CMS ใหม่" และ "เราทำได้ดีกว่าด้วยระบบ open sources หรือเปล่า ? หรือขึ้นอยู่กับโซลูชัน SaaS ?  CMS ทั้งสองแบบมีข้อดีและข้อเสีย? ...