W4 Marketingblatt

MARKETINGBLATT

หากการเปิดตัวเว็บไซต์ใกล้เข้ามา คำถามต่อไปนี้กลายเป็นปัญหาอย่างรวดเร็ว: "เรามีข้อกำหนดอะไรบ้างสำหรับ CMS ใหม่" และ "เราทำได้ดีกว่าด้วยระบบ open sources หรือเปล่า ? หรือขึ้นอยู่กับโซลูชัน SaaS ?  CMS ทั้งสองแบบมีข้อดีและข้อเสีย? ...

ประสบการณ์ของผู้ใช้งานกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นไปทุกที หลายปีผ่านมานี้ แสดงให้เห็นได้ชัดเลยว่าประสบการณ์การใช้งานเว็บใช้นั้นเป็นหนึ่งในความสำเร็จบนเส้นทางการท่องเว็บไชต์ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตสิ่งนี้จะเป็นสิ่งจำเป็นนมากในช่องการค้นหา(search engines) จริงดั่งเขาอ้างว่าลูกค้าคือพระเจ้า...