Marketingblatt - Marketing Blog

MARKETINGBLATT

Online community สำคัญต่อแบรนด์ของคุณอย่างไร?


W4 | W4 / ตุลาคม 4, 2021

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความต้องการด้านการสื่อสารของคนเราเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก เราต้องการเลือกแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ได้ ที่ไม่จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนทั้งโลก แค่การมีแค่กลุ่มที่ผู้คนมีความสนใจเฉพาะก็เพียงพอแล้ว ที่ที่สามารถแบ่งปันข้อมูล ความคิดเห็น และความรู้ ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในเวลาเดียวกัน แพลตฟอร์มการสื่อสารดังกล่าวสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งของบริษัทและขยายการบริการลูกค้าได้

ONLINE COMMUNITY คืออะไร?

ประโยคนี้อธิบายถึงการเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ยน และการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานภายในโลกอินเทอร์เน็ต โดยการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งหัวข้อที่ใช้พูดคุยกันก็คือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง

ONLINE COMMUNITY มีกี่ประเภท?

แทบจะไม่มีหัวข้อไหนเลยที่ไม่ถูกพูดถึง เกือบทุกหัวข้อมี Online comunity เป็นของตัวเอง ตั้งแต่หัวข้อทั่วไป เช่น การทำสวน ไปจนถึงหัวข้อเฉพาะเจาะจง เช่น เทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ว Online comunity มีอยู่ 4 ประเภทด้วยกัน ดังนี้:

 1. Service community
  Service community เน้นไปที่การบริการหรือให้ความช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่น สามารถสร้างขึ้นโดยบุคคลทั่วไปสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือสร้างขึ้นโดยบริษัทเพื่อการให้บริการและขยายบริการของตนเอง

 2. Knowledge community
  Knowledge community เน้นไปที่การแบ่งปันความรู้และข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้าถึงหัวข้อความรู้ของผู้อื่นได้ บริษัทอย่างคุณเองก็สามารถอยู่ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและแบ่งปันความรู้ในหัวข้อเฉพาะที่คุณชำนาญได้

 3. Product community
  ใน Community นี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแบ่งปันข้อมูลความบันเทิงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในชุมชนนี้เจ้าของ Community หรือบริษัทต่างๆ สามารถทำการจัดหาแพลตฟอร์มและสังเกตการณ์ Community ได้

 4. Passion community
  Community นี้มีความสนใจที่เฉพาะเจาะจง เช่น การเล่นเกม การทำสวน หรือการตลาด สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือความรู้บางอย่างในหัวข้อนั้นได้


ธุรกิจคุณจะได้รับประโยชน์จาก ONLINE COMMUNITY อย่างไร?

Online community ในแต่ละประเภทได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ มีศักยภาพมากน้อยเพียงใด ดังนั้นคุณจึงมีโอกาสจะแลกเปลี่ยนหัวข้อของคุณและควบคุมดูแลใน Community ทั้ง 4 ประเภทนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน 3 Community แรก บริษัทต่างๆ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนได้อย่างสมเหตุสมผล และสามารถกำหนดตำแหน่งของตนเองได้ดีที่สุด วิธีนี้ Online community ทำหน้าที่เป็นส่วนช่วยเหลือเสริมของฝ่ายบริการลูกค้า เป็นแหล่งความรู้ทางเลือก และแหล่งการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ด้วยการประสบความสำเร็จในการตั้งค่าและการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก Online community ได้หลายวิธี เช่น การสร้างลูกค้าเป้าหมาย การวางตำแหน่ง การขยายบริการลูกค้า การส่งเสริมการขาย และความร่วมมือกับองค์กรอื่น ตลอดจนการสร้างแบรนด์ และอื่นๆ อีกมากมาย

องค์กรของคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดตั้งหรือบริหารจัดการ Online community ของคุณหรือไม่? ทีมงานการตลาดที่มีประสบการณ์ของเรายินดีให้ความช่วยเหลือ เพียงแค่ติดต่อเรามาตอนนี้

บริการปรึกษาฟรี 30 นาที

 

0 Kommentare

KONTAKT

Sarah Wilhelm
Sarah Wilhelm
Geschäftsführerin
+41 44 562 49 39
Termin vereinbaren

Social Sharing

Popular Posts

Recent Posts