Marketingblatt - Marketing Blog

MARKETINGBLATT

LEAD SCORING ฉบับสมบรูณ์


W4 | W4 / ตุลาคม 10, 2023

คุณเคยรู้สึกท้อหรือเปล่าที่ต้องรับมือกับลีดหลายคนพร้อมกันเเละผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ? การมีลีดจำนวนมากอาจทำให้เราเชื่อว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นตามมา เรื่องจริงไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีคุณภาพมากพอ อาจทำให้ทีมขายเสียเวลาและความพยายาม ซึ่งอาจจะทำให้หลุดความสนใจในเป้าหมายเเละแคมเปญการตลาดที่วางไว้แต่แรก 

โดยการให้คะแนนลีดนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการประเมินคุณภาพของลีดของคุณ โดยจะประเมินพฤติกรรมของลูกค้าที่ผ่านมา เพื่อคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าลูกค้าเป้าหมายรายใดมีโอกาสที่จะกลายเป็นลูกค้าของคุณ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย เน้นประโยชน์ที่ได้รับต่อธุรกิจของคุณ และแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการพัฒนากระบวนการนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับความพยายามในการขายและการตลาด ตลอดจนวิธีการนำไปใช้ให้ได้ผลมากที่สุด  

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการคัดเลือกลีดที่ดีสำหรับธุรกิจของคุณ ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษา

นัดหมายกับเราตอนนี้

สารบัญ
 1. การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายคืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญสำหรับธุรกิจ B2B ของคุณ
 2.  เหตุผล 5 ข้อหลักที่เป็นประโชน์ยกับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายสำหรับธุรกิจ B2B ของคุณ
  2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการขาย
  2.2 ประสิทธิผลทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น
  2.3 ปรับปรุงการจัดตำแหน่งการขายและการตลาด
  2.4 ยอดขายที่เพิ่มขึ้นและอัตราการแปลงที่สูงขึ้น
  2.5 การคาดการณ์รายได้ที่ดีขึ้น
 3. เพิ่มศักยภาพการขายและการตลาดของคุณด้วยการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
 4. การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเอง การควบคุมและการปรับแต่งที่ยืดหยุน  
 5. การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเชิงคาดการณ์ ใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่อง
 6. การใช้ระบบ CRM เช่น HubSpot เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น
 7. ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ W4 เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การให้คะแนนลีดคืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญสำหรับ B2B ของคุณ

การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเป็นเทคนิคทางการตลาดที่กำหนดค่าตัวเลขให้กับลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายตามแนวโน้มที่พวกเขาจะกลายเป็นลูกค้า ค่านี้เรียกว่าคะแนนลูกค้าเป้าหมาย ใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายและมุ่งเน้นการตลาดและการขายไปยังผู้ที่มีศักยภาพสูงสุด

การให้คะแนนลีดทำให้คุณสามารถคาดการณ์ว่าลีดใดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนใจเลื่อมใสมากที่สุดโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น

 • ข้อมูลติดต่อ ลูกค้าเป้าหมายในระบบของคุณมีข้อมูลติดต่อครบถ้วนหรือไม่ เช่น ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ การมีข้อมูลติดต่อที่สมบูรณ์จะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้รับคะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยเปิดใช้งานการสื่อสารส่วนบุคคล
 • กิจกรรมบนเว็บไซต์  มีผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หรือพวกเขาดาวน์โหลดอะไรจากทรัพยากรของคุณ หรือโต้ตอบกับอีเมลของคุณ
 • การซื้อก่อนหน้านี้ หากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าซื้อจากคุณในอดีต พวกเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนอีกครั้ง
 • ข้อมูลประชากร อายุ เพศ และสถานที่ของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ายังสามารถใช้เพื่อทำนายแนวโน้มของการแปลง

เป้าหมายของการให้คะแนนลีดคือการเน้นทรัพยากรและความพยายามในลีดที่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสมากที่สุด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการขายและการตลาดให้สูงสุด ด้วยการระบุลีดคุณภาพสูง ทีมขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของการติดตามผลและจัดสรรเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการขาย ปรับปรุงอัตราการแปลง และเพิ่มรายได้โดยรวม

ตัวอย่างหนึ่งของระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทต่างๆ สามารถใช้ได้คือซอฟต์แวร์การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดคะเนของ HubSpot การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของ HubSpot ใช้ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ข้อมูลติดต่อ กิจกรรมบนเว็บไซต์ และการซื้อก่อนหน้า เพื่อกำหนดค่าตัวเลขให้กับลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย ค่านี้เรียกว่าคะแนนลูกค้าเป้าหมาย ใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายและมุ่งเน้นการตลาดและการขายไปยังผู้ที่มีศักยภาพสูงสุดในการเป็นลูกค้า

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถช่วยบริษัทต่างๆ ในการปรับปรุงยอดขายและผลการตลาดด้วย HubSpot Sales Hub และซอฟต์แวร์การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย เราสามารถช่วยบริษัทต่างๆ ระบุปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับเป้าหมายการขายและการตลาด จากนั้นตั้งค่าระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่กล่าวถึงปัจจัยเหล่านั้น เราสามารถช่วยให้พวกเขาเรียนรู้วิธีใช้ Lead Score เพื่อจัดลำดับความสำคัญของลีดและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้คะแนนลีดเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นัดหมายแบบไม่มีข้อผูกมัด

เหตุผล 5 ข้อหลักที่เป็นประโชน์ยกับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายสำหรับธุรกิจ B2B ของคุณ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการขายให้กับธุรกิจของคุณ

ประโยชน์ประการแรกของการให้คะแนนลีดคือช่วยให้ทีมขายระบุลีดที่มีคุณภาพและประหยัดเวลา ลีดคุณภาพสูงคือลีดที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้ามากที่สุด สิ่งนี้จะไม่การเพิ่มภาระงานให้กับของพนักงานขายกับผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า ในช่วงเริ่มต้นของการค้าขาย หากแต่กับผู้ที่อยู่ในขั้นตอนของการพร้อมซื้อเเล้วนั้นจึงเป็นโอกาศดีที่จะให้ความสำคัญตรงนั้นมากกว่า  ด้วยคุณสมบัติของการกำหนดลูกค้าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ ทีมขายของคุณไม่ต้องตรวจสอบลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายและพิจารณาศักยภาพด้วยตัวเอง ทางระบบจะจัดการให้คุณโดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น การระบุลีด ระบบการให้คะแนนลีด เป็นต้น สิ่งนี้จะทำให้ตัวแทนฝ่ายขายสามารถมุ่งเน้นเวลาและความสนใจไปที่ลีดที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมากที่สุด

2. เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดให้กับคุณ

ประสิทธิภาพทางการตลาดที่สูงขึ้นเป็นประโยชน์ประการที่สองของการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่าสามารถช่วยทีมการตลาดโดยการวัดความพยายามทางการตลาด ROI และปรับปรุงการดูแลลูกค้าเป้าหมาย โดยการติดตามคะแนนลีด ทีมการตลาดสามารถกำหนดได้ว่าแคมเปญการตลาดใดและช่องทางใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างลีดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อทีมการตลาดทราบคะแนนของลีด พวกเขาสามารถส่งเนื้อหาและข้อความที่ถูกต้องไปยังลีดแต่ละรายในเวลาที่เหมาะสมด้วยโซลูชันการตลาดอัตโนมัติที่เรียบง่าย สิ่งนี้สามารถช่วยดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและทำให้พวกเขาเข้าใกล้การขายมากขึ้น ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงแคมเปญการตลาดในอนาคตและหาตำแหน่งที่จะลงทุนงบประมาณของคุณ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดอัตโนมัติของเรายินดีให้คำแนะนำว่าโซลูชันการตลาดแบบใดที่เหมาะกับคุณ อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

นัดหมายแบบไม่มีข้อผูกมัด

3. ปรับปรุงการจัดตำแหน่งการขายและการตลาด

การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายสามารถช่วยปรับปรุงความสอดคล้องระหว่างการขายและการตลาดโดยจัดเตรียมภาษาและกรอบการทำงานทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจกับลูกค้าเป้าหมาย สามารถระบุช่องว่างระหว่างทีมการตลาดและฝ่ายขายโดยจัดทำโปรไฟล์ของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่แท้จริงซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ความพยายาม สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าทีมขายและการตลาดกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันและปรับปรุงกลยุทธ์และงานประจำวันของพวกเขา

ในกรณีนี้ คำติชมเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารที่โปร่งใสและการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและโอกาสในการขาย ไม่ว่าพวกเขาจะพร้อมจะซื้อหรือไม่ก็ตาม ช่วยในการพิจารณาแนวทางการตลาดประเภทต่างๆ และการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น

Screenshot Lead Scoring whitepaper de article4. ยอดขายที่เพิ่มขึ้นและยอดขาย Conversion ที่สูงขึ้น

การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจใหม่ที่มีทีมขายขนาดเล็ก เนื่องจากช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสำเร็จและป้องกันการพลาดโอกาสโดยเน้นความสนใจไปที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เหมาะสม กระตุ้นให้พวกเขาเปลี่ยนเป็นลูกค้าในที่สุด

คะแนนลูกค้าเป้าหมายช่วยให้คุณเข้าใจว่าพวกเขาอยู่ในขั้นตอนใดของวงจรลูกค้า ตัวอย่างเช่น ลูกค้าเป้าหมายพร้อมที่จะสนทนากับตัวแทนฝ่ายขายของคุณหรือไม่ หรือพวกเขายังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและต้องการการดูแลเพิ่มเติมหรือไม่ สิ่งที่กล่าวมานี้ทีมการตลาดของคุณควรจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือ เมื่อระบบการให้คะแนนลีดระบุลีดที่เหมาะสมแล้ว เครื่องมืออัตโนมัติทางการตลาดจะกำหนดเป้าหมายพวกเขาในเวลาที่เหมาะสมในเส้นทางของผู้ซื้อ และแสดงเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้พวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

5. การคาดการณ์รายได้ที่ดีขึ้น

ข้อดีอีกประการของการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายคือสามารถช่วยให้คาดการณ์รายได้ได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยการติดตามคะแนนลูกค้าเป้าหมาย ทีมขายสามารถเห็นแนวโน้มที่ลูกค้าเป้าหมายจะแปลง ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อคาดการณ์ยอดขายในอนาคตได้

ตัวอย่างเช่น หากลีดมีคะแนนสูง หมายความว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะทำ Conversion จากนั้นคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อคาดการณ์ว่าลูกค้าเป้าหมายจะแปลงภายในระยะเวลาหนึ่ง สิ่งนี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถวางแผนทรัพยากรการขายได้ดีขึ้น และมั่นใจว่าพวกเขาพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการ

เพิ่มศักยภาพการขายและการตลาดของคุณให้สูงสุดด้วยการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ

การใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถปรับปรุงการขายและการตลาดของคุณได้อย่างมาก เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งใช้งานประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือต้องสร้างความร่วมมือที่ชัดเจนระหว่างทีมการตลาดและทีมขายของคุณ การจัดทีมทั้งสองให้สอดคล้องกันและกำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดลีดพร้อมขาย คุณสามารถสร้างรูปแบบการให้คะแนนลีดที่ครอบคลุมซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

การให้คะแนนลีดด้วยตนเอง หรือ การควบคุมและการปรับแต่งที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการหนึ่งในการให้คะแนนลีดคือการให้คะแนนลีดด้วยตนเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้คะแนนแอตทริบิวต์ลีดตามอัตวิสัยเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า วิธีนี้ช่วยให้ทีมของคุณควบคุมกระบวนการให้คะแนนได้มากขึ้น และอนุญาตให้ปรับแต่งตามความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการให้คะแนนลีดแบบแมนนวลอาจใช้เวลานานและอาจปรับขนาดได้ไม่ง่ายนัก เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลและความพยายามจากมนุษย์

การให้คะแนนลีดเชิงคาดการณ์ การใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมขั้นสูงและการเรียนรู้ของเครื่องมือ

อีกวิธีหนึ่งคือการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเชิงคาดการณ์ ซึ่งใช้อัลกอริทึมขั้นสูงและเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในอดีตและระบุรูปแบบ ด้วยการทำให้กระบวนการให้คะแนนเป็นแบบอัตโนมัติและสร้างการคาดการณ์ตามแบบจำลองทางสถิติ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเชิงคาดการณ์มีข้อดีหลายประการ ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่า และเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิผลของระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของคุณ แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลตามเวลาจริง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าเป้าหมายและ Conversion

ใช้ระบบ CRM เช่น HUBSPOT เพื่อการใช้งานที่ราบรื่น

เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การใช้ระบบ CRM เช่น HubSpot อาจเป็นประโยชน์อย่างมาก ระบบเหล่านี้มีแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ติดตามการโต้ตอบ และทำให้กระบวนการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเป็นแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ด้วย HubSpot คุณสามารถบูรณาการการตลาดและการขายของคุณได้อย่างราบรื่น ติดตามพฤติกรรมของลีดในหลายช่องทาง และกำหนดคะแนนลีดโดยอัตโนมัติ การผสานรวมนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการไหลเวียนของข้อมูลที่ราบรื่น ช่วยให้ทีมของคุณทำการตัดสินใจอย่างรอบรู้โดยอิงจากข้อมูลตามเวลาจริง

ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ W4 เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ที่ W4 เราเข้าใจถึงความสำคัญของการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณ ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือคุณในการปรับใช้และปรับแต่งระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ เรานำเสนอโซลูชันแบบกำหนดเองที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของคุณให้สูงสุด

การใช้ระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสามารถปลดล็อกศักยภาพของการขายและการตลาดของคุณได้อย่างเต็มที่ ด้วยการรวมประโยชน์ของแนวทางการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเองและแบบคาดการณ์ การใช้ประโยชน์จากระบบ CRM และการเป็นพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถขับเคลื่อนการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่ดีขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความพยายาม และเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้เป็นลูกค้าที่พึงพอใจนัดหมายแบบไม่มีข้อผูกมัด

 

Tags: Marketing Automation การตลาดแบบ B2B ฮับสปอต การบริหารจัดการรายชื่อลูกค้า

0 Kommentare