Header_image_Marketingblatt

MARKETINGBLATT

จำนวนรูปภาพบนเว็บไซต์นั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ และในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Instagram, Facebook ดั่งคำพูดที่ว่า ‘ภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดเป็นพันคำ’ จนช่วงหลังๆ มานี้เพียงแค่ค้นหาหนึ่งประโยตนั้นไม่สามารถแสดงถึงเนื้อหาที่ต้องการได้ แต่โชคดีที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลง

     องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุน: ไม่ว่าจะในด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือการช่วยเหลือด้านการพัฒนาการกุศล หรือ การดูแลสุขภาพแต่จะเข้าถึงพวกเขาในโลกปัจจุบันได้อย่างไร? และสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ข้อความของคุณส่งถึงผู้คนทั่วโลกและให้คนจำนวนมากเข้าถึงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ประสบการณ์ของผู้ใช้งานกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้นไปทุกที หลายปีผ่านมานี้ แสดงให้เห็นได้ชัดเลยว่าประสบการณ์การใช้งานเว็บใช้นั้นเป็นหนึ่งในความสำเร็จบนเส้นทางการท่องเว็บไชต์ อย่างไรก็ตาม ในอนาคตสิ่งนี้จะเป็นสิ่งจำเป็นนมากในช่องการค้นหา(search engines) จริงดั่งเขาอ้างว่าลูกค้าคือพระเจ้า...

ถ้าเราพูดถึง Headless CMS จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับ Progressive Web Apps (PWA) อยู่ใกล้ ๆ เสมอ เรียกว่า PWA จากเว็บอินเตอร์เฟสสำหรับเนื้อหาที่จัดเก็บใน Headless CMS

Image SEO เป็นคำใหม่ในพื้นที่ของอีคอมเมิร์ซ พฤติกรรมการค้นหาของผู้ใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การค้นหาด้วยเสียง หรือ Voice search การค้นหาแบบ Visual Search กับ Image Search จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ หากไม่ต้องการให้ธุระกิจของคุณถูกทิ้งไว้คุณต้องให้ความสำคัญกับการทำ SEO...

Google เป็นหนึ่งในเครื่องมือค้นหาที่มีอิทธิพลมากที่สุดทั่วโลก และประมวลผลคำค้นหามากกว่า 3,45 พันล้านรายการในแต่ละวัน หากคุณต้องการค้นหาข้อมูล คุณจะหยิบสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาสิ่งเหล่านั้น คำค้นหาเกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนสถานที่ตั้งและผลิตภัณฑ์ของพวกเขายังเป็นส่วนสำคัญของข้อความค้นหา...

ที่ไหนคือที่ดีที่สุดในการซ่อนเนื้อหา? เฉลยไดแก่ หน้าที่สองของผลการค้นหาบน Google นั่นเอง หมายความว่า เว็บไซต์ของคุณอาจถูกซ่อนอยู่ในนั้นก็เป็นไปได้!

Search engine optimization หรือ SEO ของเมื่อวาน ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลล่าสุด เพราะ พฤติกรรมการค้นหาของผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ไม่กี่วันที่ผ่านมามี Keyword ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่วันนี้อาจจะถูกนำมาใช้เพื่อการวิจัยในหัวข้อเดียวกันก็เป็นไปได้ ทั้งนี้มีสาเหตุอยู่หลายประการ...

Brand Loyalty คือ ความภักดีต่อแบรนด์ หรือ ความภักดีในสินค้า กำลังลดลงอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้บริโภค หลายบริษัทมีการลงทุนงบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (Brand loyalty) วิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆ ที่เคยใช้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามโอกาส ในการสื่อสารที่นำเสนอโดยระบบดิจิตอล Brand...

เว็บไซต์เปรียบเสมือนตัวหลักสำคัญของทุกบริษัท ย้อนกลับไปในอดีต จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ถูกรวมผ่านการส่งเสริมการตลาดที่ล้าสมัย เห็นได้ชัดเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในปัจจุบัน ไม่มีใครชอบดูโฆษณาที่ชอบขัดจังหวะระหว่างคลิปหรือการโฆษณาที่ละเมิดสิทธิผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในทีวีหรือในตู้รับจดหมายหน้าบ้าน...

Content not found