W4 Marketingblatt

MARKETINGBLATT

คุณได้รับอีเมล์ใหม่ : บางครั้งอาจจะเเย้งได้ว่าอีเมล์การตลาดพวกนั้นกำลังถูกปฏิเสธโดยผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความสนใจ โดยพร้อมเพียงกัน เช่น การตลาดที่คนพูดถึงกันปากต่อปากเเละขยายขึ้นอย่างรวดเร็วบนโซเซียลมีเดีย. จากการศึกษาพบว่าวิธีการส่งข้อความการตลาด ยังคงเป็นเครื่องมือ conversion...