W4 Marketingblatt

MARKETINGBLATT

การสร้างคำเป็นการรวมกันของคำว่า "blog" และ "podcas" นี่เป็นอะไรที่มากกว่าการรวมรูปแบบทั้งสองรูปไหม? มีอะไรที่ blogcast ให้มากกว่า? เพื่อให้แน่ใจ ไม่ว่าจะเป็น podcast หรือ blog post ต่อไปนี้ เราจะอธิบายให้คุณทราบว่ารูปแบบนี้มีอะไรบ้าง

คุณได้รับอีเมล์ใหม่ : บางครั้งอาจจะเเย้งได้ว่าอีเมล์การตลาดพวกนั้นกำลังถูกปฏิเสธโดยผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความสนใจ โดยพร้อมเพียงกัน เช่น การตลาดที่คนพูดถึงกันปากต่อปากเเละขยายขึ้นอย่างรวดเร็วบนโซเซียลมีเดีย. จากการศึกษาพบว่าวิธีการส่งข้อความการตลาด ยังคงเป็นเครื่องมือ conversion...
Content not found