W4 Marketingblatt

MARKETINGBLATT

    Search engine optimization หรือ SEO ของเมื่อวาน ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลล่าสุด เพราะ พฤติกรรมการค้นหาของผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ไม่กี่วันที่ผ่านมามี Keyword ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่วันนี้อาจจะถูกนำมาใช้เพื่อการวิจัยในหัวข้อเดียวกันก็เป็นไปได้...

    Social Networks