W4 Marketingblatt

MARKETINGBLATT

Google เป็นหนึ่งในเครื่องมือค้นหาที่มีอิทธิพลมากที่สุดทั่วโลก และประมวลผลคำค้นหามากกว่า 3,45 พันล้านรายการในแต่ละวัน หากคุณต้องการค้นหาข้อมูล คุณจะหยิบสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาสิ่งเหล่านั้น คำค้นหาเกี่ยวกับธุรกิจ ตลอดจนสถานที่ตั้งและผลิตภัณฑ์ของพวกเขายังเป็นส่วนสำคัญของข้อความค้นหา...

การทำให้ระบบดิจิตอลและผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้องการในการสื่อสาร ความยืดหยุ่นในสื่อข้อความและลักษณะที่ปรากฏเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตอบสนองความคาดหวังของทุกกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสื่อ คำอธิบายที่สมเหตุสมผลมาจากการสังเกตอย่างใกล้ชิดที่ผู้รับสาร หรือผู้บริโภคนั่นเอง...

ประเทศจีนได้จัดตั้งตัวเองให้เป็นหนึ่งในตลาดการขายในอันดับต้น ๆ ของโลก เป็นผลให้ บริษัทห้างร้านต่างพากันลงทุนจัดตั้งธุรกิจจำนวนมากใน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเซินเจิ้น รับสมัครพนักงานในท้องถิ่นและคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว 谈何容易 (tán hé róngy) เป็นสุภาษิตจีนที่แปลว่า "พูดง่ายกว่าทำ"...

ที่ไหนคือที่ดีที่สุดในการซ่อนเนื้อหา? เฉลยไดแก่ หน้าที่สองของผลการค้นหาบน Google นั่นเอง หมายความว่า เว็บไซต์ของคุณอาจถูกซ่อนอยู่ในนั้นก็เป็นไปได้ ถึงเวลาลงมือ!

Search engine optimization หรือ SEO ของเมื่อวาน ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลล่าสุด เพราะ พฤติกรรมการค้นหาของผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ไม่กี่วันที่ผ่านมามี Keyword ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่วันนี้อาจจะถูกนำมาใช้เพื่อการวิจัยในหัวข้อเดียวกันก็เป็นไปได้...

Brand Loyalty คือ ความภักดีต่อแบรนด์ หรือ ความภักดีในสินค้า กำลังลดลงอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้บริโภค หลายบริษัทมีการลงทุนงบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (Brand loyalty) วิธีการหรือกลยุทธ์ต่างๆ ที่เคยใช้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามโอกาส ในการสื่อสารที่นำเสนอโดยระบบดิจิตอล Brand...